EPT tagdíj

 
„Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képesítéssel rendelkezők az európai akkreditációs szervezet (EFPA) felé történő tagsági díjfizetési kötelezettségéből adódóan évente 10.000 Ft tagsági díjat kötelesek fizetni minden év május 31-éig a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsának MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10461050-49020015 számú pénzforgalmi számlájára. A közlemény rovatban a név mellett kérjük feltüntetni a regiszter sorszámát és az „EPT tagdíj” kifejezést.”