Európai Pénzügyi Tanácsadó (EFA) képzés


Az EFA (European Financial Advisor) képzés az EFPA által kidolgozott kétszintű képzési program első lépcsője, mely nemzetközi standardokon alapul. Az EFA képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy ezáltal a képzést elvégző hallgatók nemzetközi szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható pénzügyi tanácsadási szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek részére. Az EFA képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott pénzügyi tanácsadást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: az EFA képzés keretében a hallgatóknak el kell sajátítaniuk az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon a PTSZT) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.

Magyarországon elsőként a Nemzetközi Bankárképző Központ két programja, a Minősített Befektetési Tanácsadó és az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzések együttesen szerezték meg a programakkreditációt, így a PTSZT a Bankárképző két említett képesítésén sikeresen vizsgázott hallgatóknak jogosult kiadni az EFA képesítést. Az EFA képesítés megszerzéséhez a sikeres vizsgák teljesítése mellett a jelölteknek PTSZT- tagsággal kell rendelkezniük, illetve nyilatkozniuk kell az Etikai Kódex elfogadásáról és betartásáról.

Az EFPA standardok értelmében az EFA képesítéssel rendelkező jelölteknek a következő témakörökben kell jártasságot szerezniük (A tematika rendszeresen felülvizsgálatra – és szükség esetén módosításra vagy kiegészítésre – kerül.).

1. témakör: Az ügyféligények felmérése és értékelése - 15%

 • Az ügyfélkapcsolat felépítése
 • Ügyféladatok összegyűjtése, a célok és elvárások meghatározása
 • Az ügyfél pénzügyi helyzetének meghatározása
 • Életciklushoz igazodó pénzügyi terv kialakítása
 • A pénzügyi terv implementálása
 • A pénzügyi terv monitoringja
 • Pénzügyi tervező szoftverek és elektronikus szolgáltatások

2. témakör: Biztosítások - 10%

 • Biztosítási alapismeretek
 • A kockázatkezelés alapjai
 • A biztosítások jogi és pénzügyi jellemzői
 • Élet-, egészség-, lakás és egyéb felelősségbiztosítások kockázati kitettségének azonosítása
 • Életbiztosítások
 • Felelősségbiztosítások
 • Egészségbiztosítás
 • Biztosítási termékek adózása
 • Termékelemzés és esettanulmányok
 • Csoportos biztosítások
 • Társadalombiztosítási rendszerek

3. témakör: Nyugdíjtervezés - 10%

 • Nyugdíjak - Nyugdíjtervezés
 • A nyugdíjtervezés és a munkavállalói járadékok etikai szempontjai
 • A nyugdíjtervek típusai
 • Nyugdíjkori jövedelmek és szükségletek elemzése
 • Az elosztás lehetőségei és szempontjai
 • Nyugdíjtervezési stratégiák és szempontok
 • A nyugdíjterv lehetséges megfelelő típusainak értékelése
 • Munkavállalói juttatások

4. témakör: Befektetések, befektetések kockázatai - 20%

 • A befektetések hozamát meghatározó makroökonómiai tényezők
 • Befektetési alapismeretek
 • Befektetési formák
 • Kockázat vs. Hozam
 • Befektetések adózása
 • A befektetési termékek szabályozói környezete Európában
 • Bevezetés a származtatott termékekbe

5. témakör: Jog, szabályozás és etika - 5%

 • Szakmai felelősség
 • Szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó jog, etika és fogyasztóvédelem
 • Pénzmosás elleni küzdelem
 • A pénzügyi szektor működése
 • EU direktívák
 • EFPA Etikai Kódex

6. témakör: Hazai jogi szabályozás - 5%

 • Társadalmi (családi) kapcsolatok
 • Szerződések joga

7. témakör: Ingatlanok - 5%

 • Ingatlan vásárlás: az alkufolyamattól az adás-vételi szerződésig
 • Ügyféltípusok, az ügyféligények és a jelzálogtermékek megfeleltetése
 • Jelzálogtermékek és visszafizetési lehetőségek
 • A tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó szabályozási és jogi elvek

8. témakör: Befektetési alapok - 10%

 • A befektetési alapok áttekintése
 • Befektetési alapok és azok befektetési céljai
 • Részvényalapok típusai
 • Befektetési alapok adózási kérdései
 • Befektetési alapok elemzése és kiválasztása

9. témakör: Portfolió menedzsment - 20%

 • Kockázat-hozam összefüggések
 • Hatékony tőkepiacok
 • Portfolió elmélet
 • Eszköz allokáció: befektetési stratégiák
 • Standard mérési eredmények
 • Teljesítménymérés