Szervezet


A PTSZT Felügyelőbizottságának tagjai:

Elnök:
Dr. Kovács Erzsébet

Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem A Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (BOKCs) vezetője

Alelnök:
Dr. Száz János

Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

Cselovszki Róbert
A Befektetési Szolgáltatók Szövetségének elnöke

Marsi Erika
A Nemzetközi Bankárképző Központ alelnöke

Molnos Dániel
A MABISZ főtitkára

Dr. Nyers Rezső
A Magyar Bankszövetség főtitkára

Szalai Sándor
A BAMOSZ elnöke


A Felügyelőbizottság mellett különböző szakbizottságok működnek, melyek az egyes területek szakmai és operatív feladatait látják el, illetve előkészítik a Felügyelőbizottság stratégiai döntéseit.

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság feladata, hogy meghatározza a PTSZT belső etikai és egyéb szakmai normáit, és ellenőrizze ezen szabályoknak a tagok által történő betartását. Az Etikai Bizottság által kidolgozott Etikai Kódex a hazai szabályozással összhangban implementálja az Európai Pénzügyi Tervező Szövetség (European Financial Planning Association - EFPA) által kialakított nemzetközi etikai normákat is, valamint folyamatosan felülvizsgálja és – szükség esetén - módosítja vagy kiegészíti az Etikai Kódexet, melynek rendelkezései minden PTSZT tag számára kötelező érvényűek.