Szervezet

AZ EFPA HUNGARY NONPROFIT KFT.-RŐL

Az EFPA Hungary Nonprofit Kft. a banki, biztosítási és befektetési piac képviseletét ellátó érdekvédelmi szervezetek: a Magyar Bankszövetség, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ), a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége (BSZSZ) és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. együttműködésével jött létre 2009 tavaszán azzal a céllal, hogy Magyarországon is meghonosítsa a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő pénzügyi tanácsadási és pénzügyi tervezői képzési és vizsgarendszereket, és ezáltal előmozdítsa a minőségi pénzügyi szolgáltatás, azon belül is a pénzügyi tanácsadás és tervezés szakmai színvonalának és etikai normáinak kialakítását, illetve fejlesztését. 2020-as év folyamán csatlakozott a szervezethez a Budapest Institute of Banking Zrt. is.

A kooperáció jelentőségét mutatja az is, hogy a hazai banki, befektetési és biztosítási szektort képviselő szervezetek - hosszú távú együttműködési szándékukat kifejezve - első alkalommal alapítottak közös nonprofit szervezetet.

A PTSZT az Európai Pénzügyi Tervező Szövetség (European Financial Planning Association - EFPA) magyarországi tagszervezeteként jogosult szakmai képzési programok és képzőintézmények akkreditálására és az EFPA sztenderdjeinek megfelelően pénzügyi tanácsadó és tervező szakemberek minősítésére. A PTSZT az általa akkreditált képzéseket sikeresen elvégzett jelöltekről egy nyilvánosan hozzáférhető regisztert vezet.

A PTSZT szakmai programok és rendezvények szervezésével és továbbképzéssel járul hozzá a képesítést megszerzők szakmai ismereteinek folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez. 

A PTSZT Felügyelőbizottságának tagjai:

Elnök: Dr. Kovács Erzsébet
Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem A Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (BOKCs) vezetője

Alelnök: Dr. Száz János
Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

Cselovszki Róbert
A Befektetési Szolgáltatók Szövetségének elnöke

Marsi Erika
A Nemzetközi Bankárképző Központ alelnöke

Molnos Dániel
A MABISZ főtitkára

Dr. Kovács Levente
A Magyar Bankszövetség főtitkára

Temmel András
A BAMOSZ főtitkár

Banai Ádám
A Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója


A Felügyelőbizottság mellett különböző szakbizottságok működnek, melyek az egyes területek szakmai és operatív feladatait látják el, illetve előkészítik a Felügyelőbizottság stratégiai döntéseit.

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság feladata, hogy meghatározza az EFPA Hungary® belső etikai és egyéb szakmai normáit, és ellenőrizze ezen szabályoknak a tagok által történő betartását. Az Etikai Bizottság által kidolgozott Etikai Kódex a hazai szabályozással összhangban implementálja az Európai Pénzügyi Tervező Szövetség (European Financial Planning Association - EFPA) által kialakított nemzetközi etikai normákat is, valamint folyamatosan felülvizsgálja és – szükség esetén - módosítja vagy kiegészíti az Etikai Kódexet, melynek rendelkezései minden EFPA Hungary® tag számára kötelező érvényűek.